Co dalej z łącznikiem Sójcze Wzgórze - S11?

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 23.01.2021 / Komentarze
Radny Sejmiku Jakub Hardie-Douglas interpeluje w sprawie budowy kolejnej obwodnicy Szczecinka

Plany budowy drogi łączącej rondo "Leśne" na Sójczym Wzgórzu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 z rondem na północnym krańcu szczecineckiej obwodnicy S11 rodzą się od kilku ładnych lat.

Na kolejne drogowe obejście Szczecinka liczą przede wszystkim kierowcy. Ale nie tylko. Budowa łącznika pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, odbywającego się dziś mocno zatłoczoną ulicą Kołobrzeską i dalej koniecznością pokonania wąskiego ronda w ciągu ulicy Koszalińskiej koło sklepu Tesco.  

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ma już plany budowy nowej drogi biegnącej przez tereny dawnego przykoszarowego placu ćwiczeń jednostek wojskowych 20 Dywizji Pancernej i 2 Dywizji Zmechanizowanej stacjonujących do 1999 roku w Szczecinku.

Jej budowa wiąże się też z koniecznością wzniesienia wiaduktu nad torami szlaku kolejowego Szczecinek - Białogard. To znacznie podnosi koszty przyszłej inwestycji.

Jak na dziś wygląda sytuacja? Kiedy Szczecinek może spodziewać się kolejnego obejścia drogowego i wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta? O to zapytał radny Sejmiku Zachodniopomorskiego Jakub Hardie-Douglas. Odpowiedzi udzielił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Czytamy w niej m.in.:

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą realizacji kolejnego etapu budowy obejścia Szczecinka informuję, że Województwo Zachodniopomorskie posiada dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa obejścia m. Szczecinek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 -etap II", dla której wystąpi o wydanie decyzji ZRID.

Wartość inwestycji oszacowana została na poziomie 41 mln zł.

Zarząd Województwa dokłada wszelkich starań, aby zapewnić finansowanie i umożliwić realizację inwestycji, jednakże przy tak wysokim koszcie realizacji, biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby województwa, nie będziemy w stanie zrealizować zadania samodzielnie. Dlatego też inwestycja została zgłoszona jako jedna z propozycji do współfinansowania środkami Krajowego Programu Odbudowy, w ramach którego została ujęta na liście indykatywnej projektu pn. "Rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich w celu wzmacniania potencjału gospodarczego, poprawy spójności komunikacyjnej, bezpieczeństwa drogowego i zdrowotnego oraz dostępności regionów, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a także zwiększania równości szans", którego liderem jest województwo podkarpackie oraz w fiszkach złożonych przez województwo dla projektów pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez budowę obwodnic miejscowości w ciągu dróg wojewódzkich" i „Stworzenie warunków dla zrównoważonego transportu poprzez modernizację infrastruktury drogowej.

Aktualnie czekamy na decyzję, co do możliwości pozyskania środków z tego programu. W przypadku braku możliwości realizacji w/w inwestycji w ramach środków z Krajowego Programu Odbudowy, dołożymy wszelkich starań aby zapewnić finansowanie w ramach RPOWZ 2021-2027. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2022 - 2024.

Tyle Marszałek. Miejmy nadzieję, że starania zakończą się powodzeniem i Szczecinek na dobre opleciony zostanie drogami tranzytowymi "na zewnątrz" miasta.

Wstępnie zakłada się, że obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 172 będzie drogą jednojezdniową klasy G o szerokości 7 m. Planowana długość trasy to 1,6 km. W ciągu trasy, na przecięciu z linią kolejową nr 404 Szczecinek – Białogard, powstanie wiadukt kolejowy.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk