Dworzec dla SAPiK-u

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 06.12.2017 / Komentarze
Wiceburmistrz Daniel Rak: Zdecydowaliśmy się na przejęcie dworca, bo chcemy w nasz zabytek, po zrewitalizowaniu go, tchnąć nowe życie. W wyremontowanych pomieszczeniach siedzibę znajdzie Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

O tym, że nasz szacowny zabytek, czyli budynek dworca kolejowego, choć nadal pozostaje własnością kolejowej spółki - PKP Nieruchomości, jest już jest już w dyspozycji miasta pisaliśmy pod koniec października w artykule:

https://miastozwizja.pl/dworzec-kolejowy-jest-juz-w-dyspozycji-miasta

Obecnie trwają procedury przekazania miastu zabytkowej budowli przy torach. Wczoraj (wtorek 5.12) w ratuszu gościli przedstawiciele spółek PKP Nieruchomości i Przewozów Regionalnych. Rozmawiano o koncepcji zagospodarowania obiektu po przejęciu go przez samorząd Szczecinka.

- To dość skomplikowana procedura - mówi "Miastu z Wizją" wiceburmistrz Daniel Rak. - Trzeba m.in. uporządkować kwestie przestrzenne i podziału działek, prawa ich własności i prawa dysponowania tą nieruchomością. Jeżeli chodzi o te pierwsze procedury, to one są w toku, nie podpisaliśmy jeszcze aktu notarialnego. Natomiast miasto ma prawo dysponowania nieruchomością na cele projektowe. Dlatego bez zbędnej zwłoki rozpoczęliśmy prace nad sporządzeniem PFU, czyli programu funkcjonalno - użytkowego, który będzie stanowił załącznik do planu rewitalizacji tej części miasta.

Jak powiedział nam Daniel Rak, rozmowy z przedstawicielami kolejowych spółek dotyczyły m.in. w/w problemów.

- Zdecydowaliśmy się na przejęcie dworca, bo chcemy w nasz zabytek, po zrewitalizowaniu go, tchnąć nowe życie. W wyremontowanych pomieszczeniach dworca siedzib znajdzie Samorządowa Agencja Promocji i Kultury (w lewym i prawym skrzydle obiektu - dop. red.) - ujawnia nasz rozmówca.

- Na spotkaniu z kolejarzami ustaliliśmy również, że w "nowym" dworcu zabezpieczymy pomieszczenia dla podróżnych, m.in. poczekalnie oraz dla funkcjonowania kas biletowych wraz z pełnym zabezpieczeniem socjalnym. Oczywiście na dworcu funkcjonować będą też kasy PKS. Natomiast inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przewozów po torach, np. pomieszczenia dla drużyn kolejarskich, zlokalizowane zostaną w innych obiektach znajdujących się na dworcu, a będących własnością PKP.  

Jak podkreślił nasz rozmówca, prace rewitalizacyjne dworca prowadzone przez miasto obejmą cały obiekt, również pomieszczenia, które później będą użytkowane przez Polskie Koleje Państwowe.

- Obecnie większą cześć uzgodnień dotyczących przyszłej funkcji dworca, przede wszystkim przyszłego przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń w obiekcie dokonuje SAPiK.

- Budynek jest objęty ochroną konserwatorską, stąd też koszty jego rewitalizacji będą niemałe. Szacuję je na około 6 mln zł. Dlatego też staramy się o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 z konkursu dotyczącego rewitalizacji miasta. Nabór do tego działania zakończy się pod koniec stycznia przyszłego roku - kończy nasz rozmówca.

Jak nam wcześniej powiedział burmistrz Jerzy Hardie-Douglas, jeśli miasto otrzyma te środki, niezwłocznie rozpisany zostanie przetarg na wykonanie remontu dworca.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk