Finansowa sytuacja PGK Szczecinek

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 23.07.2015 / Komentarze
Tym razem odwiedziliśmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, by dowiedzieć się jak funkcjonuje spółka zajmująca się między innymi utrzymaniem porządku w mieście

O szczegóły dotyczące funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zapytaliśmy Pana Tadeusza Chruściela - Wiceprezesa Zarządu PGK Szczecinek

Miasto z Wizją : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej kojarzy się dla większości mieszkańców z odbiorem i wywozem odpadów komunalnych, ale to nie jedyne zadanie wykonywane na co dzień przez pracowników spółki ?

Tadeusz Chruściel : Rzeczywiście istnieje takie przekonanie, gdyż to nasi pracownicy od wielu lat systematycznie  „odwiedzają” mieszkańców, wykonując usługę odbioru odpadów. Oprócz tego przedsiębiorstwo zajmuje się selektywną zbiórką odpadów, składowiskiem odpadów, administrowaniem cmentarza komunalnego i usługami pogrzebowymi, całorocznych utrzymaniem ulic, opróżnianiem koszy ulicznych, utrzymaniem zieleni miejskiej (parkowej i przyulicznej), utrzymaniem placów zabaw, targowiskiem miejskim, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, fontannami, szaletami publicznymi, utrzymaniem infrastrukturyw postaci ławek, koszy, rekreacyjnych urządzeń siłowych, likwidacją „dzikich wysypisk”, serwisem toalet przenośnych, uprzątaniem padniętych zwierząt oraz innymi zlecanymi zadaniami.

MzW: Czy budowa podziemnych śmietników w znaczący sposób wpłynęła na gospodarowanie odpadami ? Jak przełożyło się to koszty odbioru ?

T.Ch. : To bardzo dobra inwestycja miejska (którą obecnie „kopiują” inne samorządy) zapewniająca dużo lepszy wizerunek pod względem estetyki oraz czystości. Mam nadzieję na kontynuację tego przedsięwzięcia w następnym roku. Dla PGK, jako operatora odbierającego odpady zmieszane i selektywnie zbierane nie ma to szczególnego znaczenia pod względem kosztów, gdyż pojemniki pół-podziemne znajdują się w tych samych lokalizacjach co dotychczasowe „gniazda”.

MzW : W jakiej finansowej sytuacji jest PGK ?

T.Ch. : Mając na uwadze działanie spółki w rosnącym konkurencyjnym otoczeniu, prowadzenie różnorodnej działalności oraz zależność od bardzo zmiennych warunków pogodowych należy uznać za stabilną.

MzW: Ilu pracowników zatrudnia PGK Szczecinek i czy są przewidziane kolejne miejsca pracy ?

T.Ch. : Zatrudnienie w PGK w ciągu ostatnich siedmiu lat uległo podwojeniu, co świadczy o rozwoju spółki. Wynika to głównie z nowych, powierzonych nam zadań: utrzymanie zieleni miejskiej i parku, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie targowiska miejskiego, itp. oraz realizacji dodatkowych usług, jak chociażby utrzymanie czystości na terenach zasobów administrowanych przez spółkę miejską ZGM-TBS. Obecne zatrudnienie kształtuje się na poziomie 130 pracowników.

MzW : Czy Centrum Maszyn Komunalnych, Rolniczych i Leśnych jest konkurencją dla szczecineckich przedsiębiorców ?

T.Ch. : Sprawa konkurencji dla szczecineckich przedsiębiorców była przedmiotem dyskusji podczas jednej z sesji Rady Miasta. Na ul. Pilskiej istnieje od dziesiątek lat oferta dla sektora rolniczego (sklep GS, POM). Obecne istniejące tam podmioty specjalizują się w wybranych grupach produktowych i w moim odczuciu nie konkurują ze sobą. Działalność Centrum Maszyn Komunalnych, Rolniczych i Leśnych na placu przy ul. Harcerskiej stanowi ofertę ekspozycyjną ciągników komunalnych i rolniczych, sprzętu komunalnego, maszyn do prac leśnych i rolniczych nie występującą gdzie indziej na terenie Szczecinka. Jest to więc uzupełnienie czy rozszerzenie oferty produktowej co wpływa pozytywnie na wzrost zainteresowania lokalizacją – w tym przypadku ul. Pilską - dla wszystkich o pokrewnych działalnościach  podmiotów.

MzW : Z czym PGK ma na co dzień największy problem ? 

T.Ch. : Przestarzały i zużyty sprzęt do utrzymania ulic (ciągniki, przyczepy, zamiatarki) wymagający remontów to największy na dzień dzisiejszy problem. Mówiąc inaczej brakuje „technicznego uzbrojenia pracy” wnowoczesne urządzania do zamiatania chodników (z funkcją szorowania zabrudzonych powierzchni polbrukowych) oraz ciągników spełniających współczesne standardy.

MzW : Jaki okres w ciągu roku jest dla spółki najtrudniejszy i dlaczego ?

T.Ch. : Trudności pojawiają się z przyczyn obiektywnych, co prawda przewidywalnych ale trudnych do oszacowania z wyprzedzeniem i dotyczy to głownie zjawisk pogodowych: zimą, przy intensywnych opadach śniegu, jak to miało miejsce kilka lat temu czy po wichurach, gdy musimy szybko uporać się z wywrotami drzew, połamanymi gałęziami. Nasze starania zmierzają do zwiększenia skuteczności w ekstremalnych warunkach i z tego też powodu szkolimy pracowników oraz zabiegamy o wystarczającą ilość sprzętu.

MzW : Czy miasto Szczecinek może być dumne z obecnego stanu w jakim znajduje się PGK i z jakości pracy, którą wykonują jej pracownicy ?

T.Ch. : Trudno mi wypowiadać się za mieszkańców Szczecinka, czy są dumni z osiągnięć i jakości pracy PGK. Jest jeszcze wiele do zrobienia, poprawienia i mam tego świadomość, dokonując porównania z innymi. Fakt, że VIII Ogólnopolska Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską odbyła się w maju tego roku w Szczecinku świadczy o pozytywnej realizacji strategii rozwoju miasta przez nasze przedsiębiorstwo.Wizerunek miasta to jeden z ważniejszych priorytetów i dotyczy każdej jednostki samorządowej. Na pozytywne postrzeganie miasta wpływa wiele czynników, wśród których znaczącą rolę odgrywa zieleń, czystość, infrastruktura rekreacyjna. Te zadania realizuje PGK i od jakości codziennej systematycznej pracy zespołu pracowników zależy bardziej lub mniej pozytywny obraz miasta. Tworzenie wizerunku miasta otwartego na turystykę (położonego nad jeziorem) wymaga cierpliwości. To proces wymagający przemyślanej ale też na wiele lat rozłożonej strategii działania oraz czasu, jaki potrzebują posadzone drzewa i krzewy aby dorosnąć, a także uczenia się społecznej odpowiedzialności za wspólne dobro jakim jest urządzona przestrzeń publiczna i poszanowania pracy ludzi, którzy o ten wizerunek dbają bez względu na warunki pogodowe, porę dnia czy dzień tygodnia. 

Z Panem Tadeuszem Chruścielem rozmawiał Remigiusz Grochowski.