Kiedy dostaniemy dworzec kolejowy?

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 11.10.2017 / Komentarze
Wiceburmistrz Daniel Rak: Trwają procedury prowadzone przez PKP. Niebawem decyzja

O tym, że Polskie Koleje Państwowe wyraziły zgodę na oddanie miastu (bezpłatnie) dworca kolejowego pisaliśmy na początku czerwca br. w rozmowie z burmistrzem Jerzym Hardie-Douglasem:

http://miastozwizja.pl/dworzec-dla-miasta-pkp-odda-nam-zabytek-przy-torach

Jak powiedział nam wówczas burmistrz, zgodę na przejęcie przez samorząd Szczecinka zabytku przy torach musi wyrazić Rada Miasta.

Szczecinecki parlament taką decyzję podjął. Uczynił to na sesji 10 lipca uchwałą "w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Szczecinek od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinku wraz z prawem własności budynku dworca kolejowego".

Rada Miasta zobowiązała się również, że po przejęciu dworca samorząd wyremontuje obiekt (jest wpisany do rejestru zabytków) i należycie zagospodaruje na potrzeby społeczności lokalnej, co spowoduje, że stanie się on wizytówką Szczecinka.

Planuje sie, że w budynku dworca miasto prowadzić będzie m.in. działalność kulturalno-oświatową, w szczególności skierowaną do dzieci i młodzieży, galerię sztuki, działalność w zakresie informacji turystycznej oraz uzupełniająco działalność gastronomiczną. Miasto udostępni też powierzchnie w budynku dworca na realizację zadań z zakresu transportu kolejowego dla PKP i innych jednostek wskazanych przez PKP.

Jak "na dziś" wygląda sytuacja z przejęciem dworca, o to zapytaliśmy wiceburmistrza Daniela Raka.

- Trwają procedury prowadzone przez PKP. Niebawem decyzja - ujawnia nam nasz rozmówca.

Dworzec wziąć - nie problem. Trzeba jednak znaleźć pieniądze na jego gruntowny remont. A w tym wypadku bez kilku milionów z pewnością się nie obejdzie. Nic zatem dziwnego, że burmistrz Jerzy Hardie-Douglas szuka źródeł finansowania z zewnątrz.

- Pieniądze możemy dostać w konkursie dot. rewitalizacji miast i zabytków. Konkurs ruszy w listopadzie - mówi nam burmistrz.

Jak podkreślił Jerzy Hardie-Douglas, nawet wówczas, gdy dworzec nie będzie jeszcze "w mieście", ratusz będzie mógł wziąć udział we wspomnianym konkursie. - Mamy dżentelmeńską umowę z PKP, by takie działanie móc podjąć - mówi burmistrz.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk