Nowe konta bankowe Urzędu Miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 28.01.2022 / Komentarze
Ważna informacja dla mieszkańców Szczecinka!

Uwaga! Od 1 stycznia zmieniają się rachunki bankowe Urzędu Miasta w Szczecinku.

Wpłaty z tytuły opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psa, zajęcia pasa drogowego, udostępniania terenu, opłaty planistycznej/adiacenckiej, sprzedaży mienia, zezwolenia na alkohol, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego:

Nowy rachunek bankowy: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040

mandaty nałożone przez Straż Miejską w Szczecinku:

Nowy rachunek bankowy: 48 8935 0009 1300 4758 2000 0190

podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntu, opłata za wywóz odpadów - każdy Mieszkaniec otrzyma nowy, indywidualny numer rachunku bankowego. Informacje o numerze rachunku zostaną przesłane za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegną też rachunki jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Straży Miejskiej i Komunalnego Centrum Usług Wspólnych (w tym jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez KCUW). O nowych numerach kont każda z jednostek poinformuje na swojej stronie internetowej.

Informacja: Urząd Miasta Szczecinek

Foto: Sławomir Włodarczyk