Prezes TVP docenia ekologiczne działania Kronospanu

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 24.11.2019 / Komentarze
Kronospan dotrzymuje słowa - nowy filtr w terminie

Kronospan jest w trakcie rozruchu kolejnych, po UTWS, filtrów; tym razem na suszarni płyt MDF. Linia produkcyjna MDF II jest w już w trakcie postoju i przełączania pod okiem inżynierów firmy Scheuch, natomiast linia MDF I znajduje się już w fazie uruchomienia, ustawień i testów. W szczecineckim zakładzie zostanie uruchomiony taki sam system ochrony powietrza, jak w Salzburgu. Działania Kronospanu na rzecz środowiska docenił m.in. prezes Telewizji Polskiej w liście, przesłanym do zarządu firmy.

Trzystopniowa ochrona powietrza: skruber i niezwykle skuteczny mokry elektrofiltr wraz z systemem oczyszczania biologicznego zapewni z powodzeniem spełnienie nowych, unijnych wymagań BAT (Best Available Technics – najlepsze dostępne techniki), wypełniając tym samym także zapisy porozumienia z Burmistrzem Miasta Szczecinek.

                      

Biuro Prasowe Kronospan