Program Samorządowy - 16.07

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 16.07.2020 / Komentarze
Dziś naszym gościem jest burmistrz Daniel Rak

Burmistrz poinformował o zakończeniu prac przy przebudowie ciągu komunikacyjnego ulic: Dworcowa - Kolejowa - Wiśniowa, o prowadzonych odbiorach robót oraz o ostatnich rozmowach z PKP nt. przejęcia przez miasto dworca kolejowego..

Nasz gość ujawnił też, że zakończyła się budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 172 - od ronda na Sójczym Wzgórzu do ronda WOŚP w ciągu ul. Trzesieckiej (tzw. mała obwodnica Szczecinka).

Oglądając program możemy się też dowiedzieć o dalszych działaniach miasta w związku z planowanym powstaniem składowiska odpadów niebezpiecznych w obiektach po byłej firmie "Elmilk" przy ul. Pilskiej.

Zapraszamy!

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Wideo: Urząd Miasta Szczecinek