Rada Miasta na obradach

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.03.2020 / Komentarze
Zmiany w budżecie, bezdomność zwierząt, Wał Pomorski i wyróżnienia dla sportowców

W czwartek, 26 marca na sesji zbierze się Rada Miasta. W porządku obrad zapisano 20 punktów.

Po załatwieniu spraw regulaminowych, radni dokonają zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2029.

Pisaliśmy o tym w artykule:

https://miastozwizja.pl/wyzsze-dochody-wieksze-wydatki-zmiany-w-budzecie...

W dalszej części obrad Rada zdecyduje o zbyciu nieruchomości i o wymaganiach jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz podejmie uchwały m.in. w spawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Limanowskiego-1” oraz „Parkowa II”, przystąpienia Szczecinka do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 - pisaliśmy o tym w artykule:

https://miastozwizja.pl/szczecinek-czlonkiem-stowarzyszenia-wal-pomorski...

ustanowienia nagród lub wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Miasta.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nieobjętej tematyką sesji, informacja z działalności Burmistrza Miasta, pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do burmistrza oraz wnioski i oświadczenia radnych zakończą obrady.

Początek sesji o godz. 9.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk