Rowerem przez całe Pomorze Zachodnie!

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 27.05.2016 / Komentarze
Dziś podpisane zostały listy intencyjne dotyczące budowy sieci tras rowerowych wiodących przez całe woj. zachodniopomorskie

Dziś (środa, 25 maja) w sali obrad szczecineckiego ratusza odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Woj. Zachodniopomorskiego a władzami powiatów, miast i gmin naszego województwa. Dotyczył on wspólnej koncepcji utworzenia na terenie pomorza zachodniego sieci tras rowerowych, które połączą wiele miejscowości, umożliwiając tym samym cyklistom nastawionym na turystykę rowerową sprawne i przede wszystkim bezpieczne przemieszczanie się.  

- Wychodząc naprzeciw potrzebie istnienia takich porządnych tras rowerowych w woj. zachodniopomorskim, po półtorej roku, po dokonaniu naprawdę rzetelnej weryfikacji stanu posiadania tego, co już udało się wykonać głównie siłami samorządów, jak również po analizie różnych wałów przeciwpowodziowych, różnych duktów leśnych, czyli wszystkiego tego, co można zaanektować na trasy rowerowe, ustaliliśmy całą sieć, czyli 12 głównych tras rowerowych – mówi Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Woj. Zachodniopomorskiego.

- Nadaliśmy tym trasom priorytety ważności i kolejno będziemy je realizować. W tej perspektywie finansowej jesteśmy finansowo gotowi do zrealizowania pierwszych czterech głównych tras rowerowych. Będą to trasy „szkieletowe”, przebiegające przez całe województwo, do których mam nadzieję później samorządowcy będą dobudowywać mniejsze odcinki, które będą urozmaicały i wzbogacały te główne trasy rowerowe.

Realizatorem tego zadania będzie Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, z kolei całe przedsięwzięcie będzie dofinansowane z różnych źródeł. Głównym z nich będą środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze źródeł tych zostanie dofinansowane 85 proc. kosztów inwestycji, natomiast pozostałych 15 proc. wkładu własnego zostanie podzielonych pomiędzy poszczególne samorządy oraz zarząd województwa.

- Jestem wielkim zwolennikiem tego projektu. Cieszę się także przede wszystkim z tego, że realizację tego projektu wziął na siebie Zarząd Woj. Zachodniopomorskiego. Myślę, że gdyby to wyglądało tak, jak początkowo się do tego przymierzano, że to będzie zadanie gmin, to byśmy takiego spójnego projektu nie zrobili i byśmy dalej cierpieli na tym, że te trasy są poprzerywane – przyznaje burmistrz Jerzy Hardie-Douglas. - Obecnie nie można wsiąść na rower w Szczecinku i bezpiecznie dojechać do Szczecina. Będziemy mogli to zrobić po realizacji tych czterech priorytetowych tras. Szczecinek jest najbardziej zainteresowany tą trasą pojezierną, ona jest bardzo długa i tak naprawdę umożliwia bezpieczny dojazd z Białego Boru rowerem aż do Szczecina albo w drugą stronę, np. do Cedyni.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział i swoje podpisy pod listami intencyjnymi oraz – symbolicznie – na makiecie przedstawiającej przebieg tras złożyli przedstawiciele m.in. Szczecinka, powiatu wałeckiego, Białego Boru, Bornego Sulinowa, Koszalina, Czaplinka, Połczyna Zdroju, Wałcza, Drawska Pomorskiego, gminy Szczecinek oraz gminy Wierzchowo. To właśnie również przez te miejscowości będą wiodły poszczególne odcinki wpisujące się w sieć wojewódzkich tras rowerowych.  

Przypomnijmy. Prace nad stworzeniem spójnej koncepcji sieci tras rowerowych rozpoczęły się w minionym roku. Celem tej inicjatywy była przede wszystkim promocja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachodnim. Do najważniejszych zadań należało wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych, z uwzględnieniem ich długości, atrakcji turystycznych, a także dostępnej infrastruktury oraz „sąsiedztwa” różnych form transportu publicznego. Przygotowania obejmowały m.in. analizę potencjalnych tras, istniejących szlaków, planowanych drogach, a także sporządzenie map oraz przeprowadzenie niezbędnych prac terenowych. Efektem prac jest szczegółowe opracowanie czterech tras rowerowych. Szacunkowy termin zakończenia tej rozbudowanej inwestycji przewidywany jest na 2019 rok.

Tekst, zdjęcia: Marzena Góra