Szczecineccy policjanci podsumowali rok

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.02.2020 / Komentarze
Wskaźnik wykrywalności przestępstw - ponad 80 proc.

Szczecineccy policjanci spotkali się z przełożonymi, by podsumować efekty swojej działalności służbowej w minionym 2019 roku.

W odprawie wziął udział zastępca komendanta wojewódzkiego Policji insp. Piotr Ostrowski. Gośćmi naszych policjantów byli też burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu szczecineckiego.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku mł. insp. Andrzej Dziemianko podsumował efekty pracy jednostki w 2019 roku. Wskazał, że wyznaczone w ubiegłym roku priorytety oraz zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości zostały zrealizowane na wysokim poziomie.

W 2019 r. szczecinecka Policja wszczęła 1133 postępowania przygotowawcze. W stosunku do 2018 r. było to o 217 postępowań mniej. Osiągnięty wskaźnik wykrywalności wyniósł 80,8 proc.

W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 723 postępowań przygotowawczych wobec 921 wszczętych rok wcześniej. Z kolei wykrywalność przestępstw kryminalnych osiągnęła poziom 73,4 proc.

W kategorii przestępstw gospodarczych w 2019 r. wszczęto 178 postępowań przygotowawczych a w kategorii przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nasi policjanci wszczęli 84 postępowania przygotowawcze. Osiągnięty wskaźnik wykrywalności wyniósł 99,2 proc. (o 3 proc. więcej niż rok wcześniej).

Jednym z najważniejszych zadań, które stało przed szczecinecką jednostką w ubiegłym roku była inwestycja sił i środków w utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach. W tym celu zapewniono stałą obecność policjantów na drogach miasta i powiatu.

W ubiegłym roku na szczecineckich drogach doszło do 586 kolizji i 39 wypadków drogowych, w których rannych zostało 37 osób, a 4 poniosły śmierć.

Wzmożone działania pod kątem sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pozwoliły na zatrzymanie aż 305 kierujących, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości.

- Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają regularnie prowadzone akcje. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką skalę działania kontrolne i profilaktyczne prowadzone nie tylko przez Wydział Ruchu Drogowego, ale także przez Wydziały Prewencji naszej jednostki - mówi asp. Anna Matys, oficer prasowy KPP Szczecinek.

- Od ponad trzech lat funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z tego interaktywnego narzędzia korzysta coraz więcej obywateli. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 749 zgłoszenia, a ich potwierdzalność została wykazana w 401 przypadkach. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale także złej organizacji ruchu drogowego, aktów wandalizmu oraz miejsc grupowania się osób bezdomnych.

Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku mł. insp. Andrzej Dziemianko podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za rzetelną i ciężką pracę w 2019 roku. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Jak zapewniają nasi policjanci, do osiągniętych przez szczecinecką komendę wyników przyczyniła się doskonała współpraca ze służbami pozapolicyjnymi.

- Za pomoc, a przede wszystkim za ogromne wsparcie finansowe przeznaczone m.in. na termomodernizację obiektu Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie komendant podziękował władzom powiatu oraz Burmistrzowi Szczecinka za deklarację wsparcia finansowego przy zakupie nowego radiowozu dla szczecineckich funkcjonariuszy - mówi asp. A. Matys

Pisaliśmy o tym w artykule:

https://miastozwizja.pl/burmistrz-o-bezpieczenstwie-w-szczecinku

Tekst i foto: Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

Opracowanie: Sławomir Włodarczyk