Szczecinek za 200 mln zł

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 23.11.2022 / Komentarze
Kto w 2023 roku zapłaci miastu, ile i za co?

W przyszłym roku do kasy miasta trafi (to plan, który zapewne w ciągu roku ulegnie znaczącej zmianie) prawie 200 mln zł. To o około 13 mln zł więcej niż w tym roku i o ponad 120 mln zł więcej niż 17 lat temu - w 2006 roku.  

Dochód budżetowy miasta będzie niższy od planowanych wydatków o nieco ponad 20 mln zł (w 2023 r. miasto planuje wydać kwotę blisko 220 mln zł - deficyt zostanie pokryty, m.in. przychodem pochodzącym z wolnych środków i kredytem). Pisaliśmy o tym w artykule:

https://miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2023-rok-znamy-zalozenia

Kasa miasta zapełni się m.in. z podatków, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, a także ze sprzedaży mienia komunalnego. Miasto otrzyma też pieniądze z zewnątrz, m.in. z subwencji oświatowej oraz różnego rodzaju programów rządowych.

Mieszkańcy Szczecinka, tak jak wszyscy obywatele RP zapłacą podatki. Najwięcej od nieruchomości. Z tego tytułu w 2023 roku kasa miasta

wzbogaci się kwotą 36 mln zł. Podatek od środków transportowych zasili budżet kwotą 1,2 mln zł, a podatek rolny i leśny (razem) - 130 tys. zł. Kwotą 1,6 mln zł wzbogacą kasę miasta właściciele sklepów i punktów gastronomicznych handlujących alkoholem.

Dochód budżetowy pochodzić będzie również z innych źródeł, m.in. z: podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 2,57 mln zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – blisko 33,2 mln zł oraz prawnych – 5,4 mln zł. Łącznie udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wys. 38,6 mln zł. To mniej więcej tyle samo, co w tym roku.

Miasto pozyska też środki (dochody) z innych źródeł. Sprzedaż mienia komunalnego w 2023 r. ratusz zaplanował na poziomie 10 mln zł. Z kolei opłaty za wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie 680 tys. zł, a wpływy z najmu i dzierżawy - 1,8 mln zł.

Do Szczecinka, jak co roku trafią też pieniądze tzw. znaczone (można je wydać wyłącznie na nakazany przez "darczyńcę" cel), czyli m.in. subwencja oświatowa. W przyszłym roku Ministerstwo Finansów zaplanowało, że przekaże nam z tego tytułu 41,3 mln zł (subwencja ogólna). Z kolei dotacje, m.in. na zadania bieżące zlecone, własne, czy finansowane z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na poziomie 34,4 mln zł. To o około 12 mln zł mniej niż w tym roku.

Pozostałe dochody miasta oszacowano na kwotę blisko 18 mln zł. Złożą się na nią m.in. odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat, mandaty nakładane przez Straż Miejską (plan - 60 tys. zł), czy też wpływy z usług i innych opłat – prawie 3 mln zł.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk