Więcej pracy u progu zimy

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 06.12.2017 / Komentarze
Ubywa bezrobotnych w Szczecinku i regionie

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym uszczuplały rejestry Powiatowego Urzędu Pracy. Znaczy to, że osób bezrobotnych ubywa.

- Na koniec listopada w powiecie zarejestrowanych mieliśmy 4058 osób poszukujących zatrudnienia. To o 30 osób mniej niż miesiąc wcześniej - mówi "Miastu z Wizją" Maciej Batura, zastępca dyrektora szczecineckiego PUP.

- Coraz mniej osób bezrobotnych mieszka w Szczecinku. Obecnie zatrudnienia poszukują 1622 osoby. To o 50 osób mniej niż na koniec października. Wśród poszukujących pracy dominują kobiety - w powiecie 2389, a w Szczecinku - 956.

Jak powiedział nam dyr. Batura, stopa bezrobocia w powiecie (na koniec października br.) wynosiła 16,3 proc. (spadek o 0,4 proc.) Z kolei wskaźnik bezrobocia w Szczecinku - 6,4 proc. (spadek o 0,2 proc.).

Z ciekawości porównaliśmy dane dot. bezrobocia 10 lat temu, czyli w 2007 roku. Otóż wówczas pracy poszukiwało 7061 osób, a stopa bezrobocia wynosiła 25,8 proc.

Jak powiedział nam dyr. M. Batura, żadna z firm w regionie nie zgłosiła zamiaru prowadzenia zwolnień grupowych.

- Dr Bee pracuje, produkuje i przyjmuje nowych pracowników - kończy nasz rozmówca.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk