Budżet 2020 bez tajemnic - wydatki miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 25.11.2019 / Komentarze
Do "podziału" ponad 203 mln zł! Ile na szkoły, przedszkola, bezpieczeństwo, kulturę i sport?

Jak już pisaliśmy w artykule: "Budżet Szczecinka na 2020 rok"

https://miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2020-rok-znamy-zalozenia

w przyszłym roku wydatki miasta zamkną się rekordową kwotą ponad 203 mln zł. To o blisko 30 mln zł niż w roku 2019.  

Będzie sporo inwestycji - większych i mniejszych. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta. Tzw. wydatki bieżące pochłoną 177,5 mln zł (o 30 mln zł więcej niż w tym roku).

Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, Straży Miejskiej, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu musi płacić składki. W 2020 roku kosztować nas będą prawie 450 tys. zł (o 30 tys. zł więcej niż w tym roku).

M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 14 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 229 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw "Droga S-11" - 1,2 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 180 tys. zł (tyle samo, co w tym roku).

Miasto zabezpieczyło też pieniądze na tzw. budżet obywatelski - 800 tys. zł. Jego realizacja (II etap) w 2020 r. to jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych złożonych przez burmistrza Daniela Raka.

Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku blisko 4,3 mln zł (o 300 tys. zł więcej niż w tym roku). Obrona cywilna dostanie 10 tys. zł, m.in. na konserwację systemu alarmowego i opłatę za częstotliwości. Z kolei Straż Miejska - prawie 3,6 mln zł (o 200 tys. zł więcej niż w mijającym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego.

Zarządzanie kryzysowe może liczyć na dotację w wys. 680 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 20 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Długi trzeba spłacać. W 2020 roku oddamy bankom ponad 2,5 mln zł (o 0,5 mln zł mniej niż w tym roku). To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia.  

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku 43,3 mln zł (o 3 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - 23,3 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - 1,1 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - prawie 150 tys. zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych będzie nas kosztować 506 tys. zł (o 80 tys. zł więcej niż w tym roku). Z kolei 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na przedszkola publiczne (dotacja na 1 dziecko miesięcznie - 690 zł, wzrost o 140 zł) oraz przedszkola niepubliczne - 9,15 mln zł (o 1,6 mln zł więcej niż w tym roku).

Utrzymanie punktów przedszkolnych też kosztuje. W 2020 r. miasto wyda na ten cel 150 tys. zł. Z kolei utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztować nas będzie 112,5 tys. zł, a dowożenie uczniów do szkół - 250 tys. zł (w tym roku niespełna 200 tys. zł).

Na ochronę zdrowia przekażemy w 2020 r. blisko 1,2 mln zł, a na pomoc społeczną prawie 15 mln zł.

W przyszłym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 14,88 mln zł (w tym roku - 12,4 mln zł). Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na: gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, w tym: likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora oraz uprzątanie zwłok padłych zwierząt.

W tym dziale znajdziemy również wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej - 1,1 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 500 tys. zł, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 165 tys. zł, w tym zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim (remont pomostów, kładek i ścieżek rowerowych) oraz usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka.

Budżetową dotację otrzyma również schronisko dla bezdomnych zwierząt - 600 tys. zł. Z kolei na oświetlenie miasta ratusz planuje wydać kwotę 2,22 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo blisko 7,4 mln zł (nieco więcej niż w tym roku). Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta 5,75 mln zł (tyle samo co w tym roku), w tym Zamek Książąt Pomorskich - 100 tys. zł. Na dotację mogą liczyć też Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne - 80 tys. zł, biblioteki - 640 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 926 tys. zł.

Miasto wyda również 23 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - 20 tys. zł.

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2020 r. 6,5 mln zł (o prawie 1,5 mln zł mniej ni w tym roku).Wydatki obejmują bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 510 tys. zł. Z kolei ponad 1,2 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej - 175 tys. zł.

W 2020 r. spółka AQUA-TUR otrzyma z kasy miasta dofinansowanie w wysokości 1,85 mln zł. To o 150 tys. zł więcej niż w tym roku.

Z kolei Komunikacja Miejska zostanie dofinansowana kwotą 8,32 mln zł, z czego 8 mln zł trafi na usługi przewozowe, 245 tys. zł na wypożyczalnię rowerów a 78 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.   

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk