Pieniądze na wsparcie bezrobotnych

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.09.2021 / Komentarze
1,5 mln zł na koncie Powiatowego Urzędu Pracy

Dodatkowe 1,5 mln zł będzie miał do dyspozycji Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. To dobra wiadomość dla pracodawców i osób bezrobotnych.

Środki Funduszu Pracy zostały przyznane z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach rzeczonych funduszy Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku będzie mógł zaoferować 15 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 15 refundacji dla pracodawców w wysokości 28 tys. zł. Łącznie będzie to 420 tys. zł. Ponadto dzięki pozyskanym środkom PUP będzie mógł zaoferować zatrudnienie osobom bezrobotnym w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy. Na ten cel zostanie przeznaczone 660 tys. zł.

Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku zamieszczono informację o naborze wniosków.

https://szczecinek.praca.gov.pl/

Tekst: Piotr Rozmus - rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego

Opracowanie i foto: S. Włodarczyk