Szczecinek członkiem Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 28.03.2020 / Komentarze
Cel: Promocja regionu. "Fortyfikacje postrzegane są przez sympatyków historii jako atrakcyjne miejsca, które warto eksplorować, zwiedzać i odkrywać"

Szczecinek wstąpił do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945. Przedstawicielem miasta w militarnym stowarzyszeniu został wiceburmistrz Maciej Makselon. Na takie działanie dała zgodę na dzisiejszej sesji (czwartek 26 marca) Rada Miasta.

W uzasadnieniu uchwały przyjętej większością głosów czytamy m.in.:

Stowarzyszenie funkcjonowało dotychczas pod nazwą Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego. Na posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli członków Stowarzyszenia 25 listopada 2019 r. podjęto uchwałę o zmianie statutu, w tym zmieniono nazwę Stowarzyszenia i miała na celu umożliwieniu rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza jeśli chodzi o teren jego działania.

Zamysłem zmiany jest zgrupowanie w nim wszystkich gmin, w których funkcjonował Wał Pomorski (Pommernstellung), czyli linia niemieckich fortyfikacji z lat 30. ubiegłego wieku, które miały chronić teren Trzeciej Rzeszy przed atakiem Wojska Polskiego. Fortyfikacje Wału Pomorskiego postrzegane są przez znawców i sympatyków historii jako miejsca bardzo atrakcyjne, które warto eksplorować, zwiedzać i odkrywać. Jedną z ich największych ich zalet jest to, iż są wspólnym mianownikiem gmin położonych w południowej części województwa zachodniopomorskiego oraz północnej części województwa wielkopolskiego. Miasto Szczecinek oczywiście wpisuje się w tę definicję.

Połączenie wielu gmin w ramach Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 i wspólne działania w kierunku spełniania jego celów, przyniosą efekty w postaci dodatkowej promocji regionu, uatrakcyjnienia oferty gmin oraz podniesienia ich walorów zarówno dla mieszkańców, jak i turystów czy partnerów gospodarczych. Zgrupowanie interesów gmin w ramach jednego stowarzyszenia pozwoli zbudować terytorialną markę z kompletnym systemem tożsamości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in.: reprezentowanie interesów zrzeszonych Gmin na forum krajowym i międzynarodowym, prowadzenie działalności w zakresie opracowywania materiałów wydawniczych, organizację bezpłatnych szkoleń oraz działań promocyjno-marketingowych na rzecz gmin objętych obszarem działania, rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i organizacjami zrzeszającymi wspólnoty lokalne, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie promocji i rozwoju na terenie zrzeszonych Gmin, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury i sportu, prowadzenie wspólnej polityki na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, przywracania i rozwoju walorów turystyczno-wypoczynkowych gmin objętych obszarem działania, czy też gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących gospodarczych i turystycznych zasobów Gmin.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk  

Foto w tekście: Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945