Tydzień Straży Pożarnej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.01.2021 / Komentarze
W ogniu poddasze, kominy, samochód dostawczy i stolarnia

W minionym tygodniu szczecineccy strażacy likwidowali skutki wystąpienia 7 miejscowych zagrożeń. Jak powiedział "Miastu z Wizją" zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. kpt. Mirosław Śledź, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza brała też udział w akcji gaszenia 9 pożarów.

Na posesji przy ul. Trzesieckiej paliła się sadza w przewodzie kominowym. Do podobnych pożarów doszło też na posesjach przy ul. Kolejowej w Grzmiącej oraz w Barwicach i Szczecinku.

Strażacy interweniowali też przy pożarze samochodu dostawczego na obwodnicy Szczecinka. Paliło się również poddasze w budynku mieszkalnym w Parsęcku. Z kolei w m. Kaliska w ogniu stanęła stolarnia, a w Kłominie - kotłownia.

JRG usuwała konar drzewa tarasujący drogę DK20 Łubowo - Czaplinek, monitorowała skład powietrza na zawartość tlenku węgla (Szczecinek, ul Warszawska oraz Reja - stwierdzono występowanie czadu), likwidowała skutki wypadku samochodu osobowego na trasie Starowice - Nadarzyce oraz udzieliła pomocy ZRM w ewakuacji poszkodowanego (Krągi.).

- W związku z zimowym okresem wypoczynkowym dzieci i młodzieży oraz kampanią „Bezpieczne Ferie Zimowe 2021” apelujemy o ostrożność przy korzystaniu z zamarzniętych akwenów wodnych - ostrzega mł. kpt. M. Śledź.

- Aby bezpiecznie jeździć na łyżwach należy korzystać tylko ze zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk. Zabawa na zamarzniętych akwenach, tj. jeziorach, rzekach, stawach  jest bardzo niebezpieczna i może skończyć się tragedią. Organizatorzy wypoczynku powinni też zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pożarowe.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Opracowanie na podstawie komunikatu prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku.