Budżet 2023 bez tajemnic - wydatki miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 24.11.2022 / Komentarze
Ile złotówek na szkoły, przedszkola, autobusy, bezpieczeństwo, kulturę i sport?

Jak już pisaliśmy w artykule: "Budżet Szczecinka 2023 - znamy założenia"

https://miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2023-rok-znamy-zalozenia

w 2023 roku wydatki miasta (zgodnie z projektem) zamkną się kwotą prawie 219 mln zł.

Będzie sporo inwestycji - większych i mniejszych. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta.

Tzw. wydatki bieżące pochłoną 178,5 mln zł. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK i Straż Miejską.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu płaci składki. W 2023 roku kosztować nas to będzie 609 tys. zł. M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 14 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 251 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Wał Pomorski - 19 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 300 tys. zł (tyle samo, co w tym roku). Z kolei Rady Osiedli otrzymają dotację w wys. 286,2 tys. zł.

Miasto zabezpieczyło też pieniądze na Budżet Obywatelski - 800 tys. zł. Jego realizacja - V etap w 2023 r. to jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych złożonych przez burmistrza Daniela Raka.

Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku blisko 5,24 mln zł, w tym Straż Miejska - 4,6 mln zł (nieco więcej niż w tym roku - pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego), a zarządzanie kryzysowe 620 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 20 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Długi trzeba spłacać. W 2023 roku oddamy bankom 3,43 mln zł. To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku 60,1 zł (o blisko 8 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - blisko 30 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - 1,71 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ponad 140 tys. zł.

Utrzymanie stołówki przedszkolnej będzie nas kosztowa 619 tys. zł (wraz z opłatami wnoszonymi przez rodziców). Z kolei 1,8 mln zł zostanie przeznaczone na przedszkola publiczne oraz na przedszkola niepubliczne - 13 mln zł (to ponad milion złotych więcej niż w tym roku).

Utrzymanie punktów przedszkolnych też kosztuje. W 2023 r. miasto wyda na ten cel 64 tys. zł. Z kolei utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztować nas będzie 548 tys. zł, a dowożenie uczniów do szkół - 300 tys. zł.

Warto zauważyć, że wydatki w dziale "Oświata i wychowanie" będą sporo wyższe niż w tym roku

Z kolei na ochronę zdrowia przekażemy w 2023 r. 2 mln zł, a na pomoc społeczną ponad 17 mln zł (wzrost wydatków o 1 mln zł). Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kosztować będą miasto około 700 tys. zł.  

W przyszłym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 20,4 mln zł. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na: gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, w tym: likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora oraz uprzątanie zwłok padłych zwierząt.

W tym dziale znajdziemy również wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej - ponad 1 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 tys. zł, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 210 tys. zł, w tym zarybianie jeziora Trzesiecko, usługi remontowe w Parku Miejskim (remont pomostów, kładek i ścieżek rowerowych), usuwanie barszczu Sosnowskiego oraz zapobieganie rozwojowi szrotówka kasztanowcowiaczka.

Budżetową dotację otrzyma również schronisko dla bezdomnych zwierząt - 800 tys. zł. Z kolei na oświetlenie miasta ratusz planuje wydać kwotę 2,7 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo 8,5 mln zł (o 700 tys. zł więcej, niż w tym roku). Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta prawie 7 mln zł. Na dotację mogą liczyć też biblioteki - 680 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 900 tys. zł. Miasto wyda również 23 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2023 r. 9,25 mln zł. Wydatki obejmą bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 2,68 mln zł (w tym dopłata do spółki AQUA TUR - 2,1 mln zł). Z kolei 1,2 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskie.

W 2023 roku Komunikacja Miejska otrzyma dotację w wys. blisko 10 mln zł, z czego 9,5 mln zł trafi na usługi przewozowe (w obu przypadkach kwoty wyższe niż w tym roku), 300 tys. zł na wypożyczalnię rowerów a 150 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.   

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk